PV ENQUETE

De PV is al jaren actief binnen AES. Aan alle PV leden vragen we wat hun wensen zijn rondom de PV van AES. Wat kan beter? Wat moet anders? Wat gaat goed? Alle inbreng wordt erg gewaardeerd. Fijn dat je de tijd neemt om een paar vragen te beantwoorden.

Belang van de PV voor jou? Sinds 1987 is er een Personeelsvereniging (PV) bij AES. Hoe belangrijk is de PV voor jou?(Vereist)
Wat zijn de belangrijkste doelen van de PV voor jou? Geef aan wat voor jou het meest van belang is. Kies max. 3 antwoorden.
Voortbestaan PV. Helaas is niet iedereen binnen AES lid van de PV. In hoeverre vind jij het voortbestaan van de PV belangrijk?(Vereist)