BODEMENERGIE VOOR BESTAANDE WONINGEN

13 jan 2024

Conrad Stanen en AES Technische Groothandel bundelen hun krachten in een innovatie project, mede gefinancierd door Kansen voor West en de Europese Unie, om een compacte elektrische grondboormachine te ontwikkelen. Deze machine zal efficiënt en zonder overlast voor consumenten bestaande woningen kunnen voorzien van bodemenergie.

Een duurzame stap voorwaarts

In de strijd tegen klimaatverandering en voor het bereiken van duurzame energiedoelen, wordt bodemenergie steeds vaker gezien als een oplossing. Bodemenergie, een vorm van geothermie, is bijzonder efficiënt en biedt een duurzaam alternatief voor traditionele verwarmings- en koelsystemen.

Overbrugging van de Kloof in de Energietransitie

Hoewel bodemenergie veelvuldig wordt toegepast in nieuwbouwprojecten, blijft de potentie voor bestaande woningen grotendeels onbenut. De voornaamste uitdaging hierbij is de grote en gewicht van onze verticale grondboormachines die nodig is om de ondergrondse infrastructuur aan te leggen. Dit project richt zich op het overwinnen van deze hindernissen door het ontwikkelen van een machine die bestaande woningen kan aansluiten op bodemenergie, zonder significante overlast.

De Rol van Conrad Stanen en AES

Conrad Stanen, met meer dan 100 jaar ervaring in het ontwerpen en produceren van klant specifieke verticale grondboormachines, werkt samen met AES Technische Groothandel, regionale partner in materialen voor de agrarische, automotive, industriële en maritieme sector, om deze innovatieve grondboormachine te realiseren. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een compacte elektrische grondboormachine die minder dan 2.800 kilogram weegt en niet breder is dan 1 meter, waardoor deze gemakkelijk door tuindeuren kan worden getransporteerd. Deze machine zal in staat zijn om binnen één dag aan te rijden, twee gaten van 150 meter diep te boren en weer te vertrekken, met minimale overlast voor de consument.

Subsidie van Kansen voor West

Dit project heeft subsidie ontvangen van Kansen voor West, een programma dat initiatieven ondersteunt die de regionale economie in de Randstad stimuleren. Deze subsidie is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, die zich inzet voor het ondersteunen van innovatieve en duurzame projecten in de regio.